Thursday, August 24, 2006

 

สารพัดทุนการศึกษา

28-29 สิงหาคม 2549 เซ็นสัญญาเงินกู้ค่าครองชีพ

กองทุนให้เปล่า มาอีกแล้ว เกรดเฉลี่ย 1.5 ขึ้นไป ยื่นขอทุนได้ที่ห้องแนะแนวฯ
ทุนรายได้น้อย ใกล้จะคลอดแล้ว คงจะมีซ้ำกันบ้างแหละ มั่วเหลือเกิน
ทุนภาวะวิกฤติ บอกว่าให้ 348 ทุน ๆละ 8,000 บาท หมดเขต สิ้นเดือน กันยายน 2549

25 สิงหาคม 2549 มอบทุนศึกษากิจ มูลนิธิชาวชัยนาท นักศึกษา 102 คน ครู-อาจารย์ 30 คน

Saturday, August 19, 2006

 

รายละเอียดการขอทุน

http://www.rakdek.com/project/?project=00000036

อ่านรายละเอียดแล้ว ขอรับใบสมัครที่งานแนะแนวฯ ด่วน

 

ทุนการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์

สถานศึกษาจะเริ่มดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนระหว่าง 1 กันยายน - ตุลาคม 2549 ยื่นใบสมัครที่สถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ ซึ่งสนับสนุนทุนเพียง1 ปี เฉพาะ ปีพ.ศ. 2549 จำนวนเงินที่สนับสนุน - ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท - ระดับปวช. และ ปวส. ทุนละ 8,000 บาท - ระดับปริญญาตรี ทุนละ 10,000 บาท - มอบเงินโดยสถาบันการศึกษางวดเดียวไปจัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2549

This page is powered by Blogger. Isn't yours?